ReadyPlanet.com
dot dot
รักษาการบาดเจ็บของนักกีฬาโดยวิธีกายภาพบำบัด

หลักการรักษาการบาดเจ็บของนักกีฬา   
      การรักษาจะแบ่งเป็นการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วง 48/72 ชั่วโมงภายหลังการได้รับการบาดเจ็บและการรักษาทางกายภาพ บำบัด ในระยะต่อไป   
    การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย R.I.C.E.   
      R =  Rest การพักส่วนที่ได้รับการบาดเจ็บ   
      I =  Ice การประคบน้ำแข็งบริเวณที่บาดเจ็บ   
     C =  Compression การพันผ้ายืดบริเวณที่บาดเจ็บ   
     E =  Elevation การยกส่วนที่ได้รับบาดเจ็บสูง   
     นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เป็นอันตราย สมควรหลีกเลี่ยง ห้ามทำในระยะนี้อย่างยิ่ง ได้แก่   
     H =  Heat  การประคบร้อนบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ   
     A =  Alcohol การดื่มสุรา   
     R =  Running or exercising  การวิ่งหรือการออกกำลังส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ   
     M =  Massage  การนวดส่วนที่บาดเจ็บ   

วัตถุประสงค์ของการรักษาในช่วงนี้ ได้แก่   
      1.  ลดอันตรายต่อเนื้อเยื่อและลดการอักเสบให้เกิดน้อยที่สุด   
      2.  ทำให้มีการเคลื่อนย้ายเลือดและของเสียออกจากบริเวณบาดเจ็บที่บวมอยู่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด   
      3.  ลดการเกิดพังผืดบริเวณบาดเจ็บ   
      4.  ทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้งานส่วนที่บาดเจ็บได้ดี   
      5.  ทำให้แพทย์ และนักกายภาพบำบัดสามารถวินิจฉัยได้รวดเร็ว มีการบวมน้อยสุด   
      6.  ลดระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการฟื้นฟูร่างกาย   
      7.  ลดความรุนแรงของการได้รับบาดเจ็บ   
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
การพัก Rest   
       -  พักการทำกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ   
       -  ถ้ามีการเคลื่อนไหวส่วนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเร็วเกินไป จะก่อให้เกิดการเลือดออกบริเวณนั้นมากขึ้นอีก และมีการหลุด ของลิ่มเลือด ที่ อุดปากบาดแผลทำให้เลือดออกมากขึ้นอาจทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อมากขึ้น   
การประคบเย็น Ice   
       ใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บและเนื้อเยื่อรอบๆ ประมาณ 20-30 นาที ทุกๆ 2 ชั่วโมง อาจใช้ผ้าขนหนูเปียก ห่อน้ำแข็งหรือ ถุง พลาสติก เพื่อลดปวดและบวม ซึ่งมีข้อควรระวังคือ ผู้ป่วยควรมีการรับรู้ความรู้สึกร้อน เย็นปกติ ไม่ควร ใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้สูงอายุ   
การพันผ้ายืด Compression   
      ใช้ผ้ายืดพันอย่างมั่นคงรอบบริเวณบาดเจ็บ บางครั้งอาจใช้ร่วมกันประคบน้ำแข็ง จุดประสงค์เพื่อลดบวม และลดการ เลือดออกบริเวณ บาดแผล ขณะพันผ้ายืดระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการชาบริเวณปลายต่อ ส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ หากเกิด อาการชาต้องคลายผ้ายืดออก   
การยกบริเวณที่บาดเจ็บ Elevation   
      การยกส่วนที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นสูงเพื่อลดอาการบวมและกระตุ้นให้มีการไหลกลับของของเสียจาก บริเวณที่บาดเจ็บข้อ ห้ามใน ระยะน ี้ ได้แก่ การประคบร้อน (Heat) การดื่มสุรา (Alcohol) เพราะจะทำให้เลือดออกบริเวณบาดเจ็บมากขึ้น การ ออกกำลัง (Running) จะทำให้ บริเวณบาดเจ็บเกิดการอักเสบมากขึ้นตลอดจนห้ามทำการนวด (Massage) บริเวณบาด เจ็บเด็ดขาดในช่วง 48-72 ชั่วโมง   
การรักษาทางกายภาพบำบัดการบาดเจ็บระยะต่อมา  
      ช่วง Promotion of healing   
       ต่อจากช่วงระยะเฉียบพลันจะมาสู่ช่วงที่จะกระตุ้นให้เกิดการสมานแผลของบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ คือ ช่วง ระยะหลังบาดเจ็บ 72 ชั่วโมง จนถึง 6 สัปดาห์ (ระยะเวลาในช่วงนี้อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับระดับการรุนแรงของ การ บาดเจ็บ) ระยะนี้จะมีการซ่อมสร้างสังเคราะห์ คอลลาเจน  Proteoglycan ช่วยเร่งขบวนการสมานแผล การทำกาย ภาพบำบัดในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดบวม กระตุ้นให้มีออกซิเจน และ สารอาหารไปเลี้ยงบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวส่วนที่บาดเจ็บเพื่อกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ และกันการ สูญเสียการรับรู ้ Proprioceptive ของข้อต่อเหล่านั้น   
       การรักษาในระยะนี้ได้แก่ การนวดเบาๆ การใช้เครื่องอุลตร้าซาวน์ เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนย้ายอิออน หรือของเหลว ผ่าน Cell membrane การกระตุ้นไฟฟ้า เช่น การใช้กระแสแทรกสอดความถี่ปานกลาง (Interferential) เพื่อลดปวด และบวม การออกกำลังส่วนที่ได้บาดเจ็บ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยถึงข้อจำกัดของการใช้งานส่วนบาดเจ็บ ใน กิจวัตร ประจำวันที่ อาจก่ออันตรายหรือก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นอีกได้ หากผู้ป่วยมีการจำกัดการเคลื่อนไหว ของข้อต่อ นั้น นักกายภาพบำบัดสามารถ ใช้การ Mobilization เพื่อเคลื่อนไหวข้อต่อ รวมถึงการยืด (Stretching) กล้ามเนื้อ บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ ใช้ งานส่วนนั้นได้ ใกล้เคียงปกติที่สุด   
      ช่วงฟื้นฟู  (Rehabilitation & Remodelling)  
       ในระยะนี้จะเน้นการออกกำลังกายที่เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น ละใช้การยืดกล้ามเนื้อเต็มช่วงการเคลื่อนไหว และใช้การกดขวางใยกล้ามเนื้อ หรือเอ็นที่ได้รับบาดเจ็บ (Deep friction)เพื่อเตรียมกล้ามเนื้อและเอ็นของ นักกีฬา ให้สามารถ กลับไปรับ load ที่จะเกิด ขึ้นขณะเล่นกีฬาประเภทเดิมได้การออกกำลังนี้จะเน้นทั้งส่วนที่ได้รับอันตราย ส่วนอื่นด้วย หากนักกีฬา มีการลงซ้อมกีฬาจะแนะนำการใส่เครื่องช่วยป้องกันอันตรายเช่นการพันผ้าเทป(Tape) หรือ ผ้ายืด (Bandage) ตลอดจนการใช้ Support ต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำอีก 

 

สายธิดา ลาภอนันตสิน 
วาสนา เตโชวาณิชย์ 
สาขากายภาพบำบัด 
โครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ 

 
สาระและวิชาการ

โภชนาการกับกีฬา
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
การป้องกันการบาดเจ็บของนักกีฬาโดยวิธีการอบอุ่นร่างกาย
เราควรจะออกกำลังกาย เวลาไหนดี ?
6 วิธีเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน article
เสริมหัวใจเหล็ก ด้วยการวิ่ง article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (150441)

ผมมีพืชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บกล้ามเนื้อหรือเอ็นโดยเฉพาะที่เป็นอาการเรื้อรังใช้สำหรับภายนอกถ้าสนใจผมยินดีนำสมุนไพรนี้ไปให้ทดสอบผมลองกับตัวเองมาแล้วใช้ได้ผลจริงๆสนใจติดต่อ 0813757500

ผู้แสดงความคิดเห็น ขวัญชัย สิริบำรุงเมือง (ok555--at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-31 16:36:44


ความคิดเห็นที่ 2 (155569)

 การทำกายภาพบำบัดจำเป็นทำอย่างติดต่อกัน อุปสรรคที่พบคือผู้วยไม่ไปบำบัดรักษาตรงต่อเวลา เนื่องจากอาจมีอุปสรรคระยะทางในการเดินทาง ทำให้

ไม่หายขาด การทำการภาพบำบัดด้วยตนเองเบื้องต้น เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยได้รับคำแน่ะนำจากแพยท์หรือผูเชี่ยวชาญ โดยหาเครืองอัลตร้าซาวด์แบบพกพา ใช้รักษาเองที่อาศัย  ลดการเดินทางสะดวก  
 
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://friend-doctor.lnwshop.com
ผู้แสดงความคิดเห็น FriendDocttor (OrderFriendDoctor-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-03 12:47:42


ความคิดเห็นที่ 3 (159431)
It doesn’t help that you need to specify –no-children on relatively recent perf to get any sensible output. orologi Cartier Santos donna http://www.moreorologi.com/
ผู้แสดงความคิดเห็น orologi Cartier Santos donna (zqsjxk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-07 07:07:30


ความคิดเห็นที่ 4 (159433)
cartierlovejesduas Au contraire – the reason we have such big butts (compare the size of human butts to gorilla butts, you may be surprised) is so the butt muscle can hold up our upper bodies; i.e. to STAND. imitation cartier gold love bracelet http://www.banglegold.com/amulette-de-cartier-jewelry-series/
ผู้แสดงความคิดเห็น imitation cartier gold love bracelet (gvrlpy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-07 09:13:18


ความคิดเห็นที่ 5 (159761)
Thanks David! Reporting those accounts as spam is actually a really good idea. I think I might have to start doing that too. replica shop tag heuer http://www.watchheuer.ru/
ผู้แสดงความคิดเห็น replica shop tag heuer (esghqob-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-26 02:47:05[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


dot
นานาสาระ
dot
bulletเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
bulletภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการฝึก
bulletเทคนิคคุมิเต้
bulletวิธีการผับชุด
dot
การฝึกซ้อมที่คิดส์ยิม
dot
bulletตารางการฝึกซ้อม
bulletวิธีการสมัคร
dot
My Karate
dot
bulletKata
bulletKihon
bulletMovement
bulletWarming Up
bulletStrengthing
dot
กฎ กติกา
dot
bulletประเภทต่อสู้ (Kumite)
bulletประเภทท่ารำ(Kata)
dot
กิจกรรมที่ผ่านมา
dot
bulletเข้าค่ายนครปฐม ปี 2549
bulletเข้าค่ายกาญจนบุรี ปี 2550
dot
Link เครือข่าย
dot
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมคาราเต้ โด
bulletMylife-Mykarate
bulletShotokan
bulletNinjutsu-thailand
bulletThaikarate-School
bulletThai Gojukai
bulletKarate hadyai
bulletthaikaratedo
bulletBangkokfight club
bulletGlobal Martialarts Center (GMAC)
dot
Karate Club in University
dot
bulletมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
bulletมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
bulletพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletม.นเรศวร
dot
Link ต่างประเทศ
dot
bulletWKF
bulletAKF
bulletJKF
bulletIKGA
bulletJKA
dot
แบบฟอร์สมาคมกีฬาจังหวัด
dot
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
bulletระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
Newsletter

dot
bulletFAQ (Frequently Asked Questions)
Copyright © 2010 All Rights Reserved.