ReadyPlanet.com
dot dot
วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ยิมส์ กรณีที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ควรมีผู้ปกครองมาด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-      ชาย หรือ หญิง

-      อายุ 9 ขวบขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร

-      รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก 1 นิ้ว 2 รูป

-      สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

-      สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

-      อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

หมายเหตุ

·    ผู้สนใจสามารถทดลองเรียนได้ 1 ครั้ง ฟรี

·    ผู้ทดลองเรียนต้องเตรียมชุดมาเอง (เสื้อยืด-กางเกงวอร์ม)

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

  ค่าลงทะเบียนสมาชิกคาราเต้คิดส์ยิมส์ 300 บาท / ปี

ค่าชุดฝึก (ราคาตามขนาด)

         กรณีผู้มีชุดอยู่แล้วสามารถใช้ได้

สมาชิกของ ยิมส์ ชำระราย ครั้งๆละ 200 บาท

     กรณีไม่ใช่สมาชิก ครั้งละ 300 บาท

สามารถ Down load ใบสมัครได้ที่นี่

Application Form Karate Kids Gym 2551.pdfdot
นานาสาระ
dot
bulletเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
bulletภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการฝึก
bulletเทคนิคคุมิเต้
bulletวิธีการผับชุด
dot
การฝึกซ้อมที่คิดส์ยิม
dot
bulletตารางการฝึกซ้อม
bulletวิธีการสมัคร
dot
My Karate
dot
bulletKata
bulletKihon
bulletMovement
bulletWarming Up
bulletStrengthing
dot
กฎ กติกา
dot
bulletประเภทต่อสู้ (Kumite)
bulletประเภทท่ารำ(Kata)
dot
กิจกรรมที่ผ่านมา
dot
bulletเข้าค่ายนครปฐม ปี 2549
bulletเข้าค่ายกาญจนบุรี ปี 2550
dot
Link เครือข่าย
dot
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมคาราเต้ โด
bulletMylife-Mykarate
bulletShotokan
bulletNinjutsu-thailand
bulletThaikarate-School
bulletThai Gojukai
bulletKarate hadyai
bulletthaikaratedo
bulletBangkokfight club
bulletGlobal Martialarts Center (GMAC)
dot
Karate Club in University
dot
bulletมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
bulletมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
bulletพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletม.นเรศวร
dot
Link ต่างประเทศ
dot
bulletWKF
bulletAKF
bulletJKF
bulletIKGA
bulletJKA
dot
แบบฟอร์สมาคมกีฬาจังหวัด
dot
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
bulletระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
Newsletter

dot
bulletFAQ (Frequently Asked Questions)
Copyright © 2010 All Rights Reserved.