ReadyPlanet.com
dot dot
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

อาหารก่อนการแข่งขันที่ได้รับการพัฒนาขึ้น

อาหารก่อนการแข่งขันได้รับการพัฒนาขึ้น โดยใช้แหล่งวัตถุดิบจากคาร์โบไฮเดรต 2 แบบ ประกอบด้วย

1.วัตถุดิบภายในประเทศ ได้แก่ มอลโตสไซรัป และ ไฮฟรุกโตสไซรัป

2.วัตถุดิบจากต่างประเทศ ได้แก่ มอลโตสเด็กสตริน และ ฟรุกโตส ส่วนแหล่งอาหารโปรตีนและไขมัน ได้มาจาก โซเดียมเคซีเนต และน้ำมันถั่วเหลือง ตามลำดับ

สูตรอาหารที่ทำการพัฒนาแล้ว จะมีการเติมวิตามินบีรวม วิตามินซี และเกลือแร่ ประกอบด้วย โซเดียม และโปแตสเซี่ยมคลอไรด์

อาหารก่อนการแข่งขัน จะเตรียมขึ้นในรูปเครื่องดื่ม โดยจะมีการแต่งกลิ่น 2 รูปแบบ

     1.รูปแบบนม ประกอบด้วย กลิ่นโกโก้ กาแฟ และสตรอเบอรี่      

     2.รูปแบบของโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ประกอบด้วย สับปะรด ส้ม และมะนาว

สูตรอาหารเหลวก่อนการแข่งขัน ได้รับการทดสอบด้านการยอมรับโดยใช้อาสาสมัครจำนวน 45 คน ผลการทดสอบปรากฏว่า กลิ่นโกโก้ของสูตรอาหารเหลวทั้ง 2 ชนิด ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีคะแนนยอมรับโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 6.46 และ 6.29 จากคะแนนการยอมรับ 9 จุด คะแนนของกลิ่นโกโก้ จากการยอมรับด้านอื่นๆ ประกอบด้วย สี กลิ่น รส และความเข้นข้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ากลิ่นอื่น จากคะแนนการยอมรับ 5 จุด การทดสอบทางเคมี พบว่าสูตรอาหารเหลวทั้ง 2 แบบ ที่ได้รับการพัฒนามีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตสูง 76% โปรตีน 9% และไขมัน 15% ของพลังงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม พบว่าอาหารเหลวก่อนการแข่งขันที่มีปริมาตร 250 มิลลิลิตร (serving size) โดยที่ใช้แหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ จะมีราคาเท่ากับ 2.07 บาท ถูกกว่าการใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีราคา 3.93 บาท การทดสอบถึงผลของอาหารเหลวก่อนการแข่งขัน ได้ทำการทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน โดยอาสาสมัครทุกคนจะทำการบริโภคอาหารเหลวทั้ง 2 ชนิด เปรียบเทียบกับการได้รับสารที่ไม่มีพลังงาน (placebo) ภายหลังได้รับอาหารเหลวแล้วอาสาสมัครจะทำการพัก 1 ชั่วโมง จากนั้นจะทำการปั่นจักรยานที่ระดับ 70% ของสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด จนกว่าจะหมดแรง โดยจะทำการวัดอัตราส่วนของการหายใจ กลูโคส อินซูลิน และแลคเตท ทุกๆ 15 นาที ระหว่างการพักและการออกกำลังอัตราความเมื่อยล้า จะตรวจสอบทุกๆ 5 นาที ระหว่างการออกกำลัง จากการทดลองพบว่า เวลาในการทำงานและอัตราส่วนของการหายใจสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ในกลุ่มที่ได้รับอาหารเหลวทั้ง 2 แบบ เมื่อเทียบกับการได้รับที่ไม่มีพลังงาน ในขณะที่อัตราความเมื่อยล้าไม่มีความแตกต่างกัน ระดับกลูโคสและอินซูลินไม่มีความแตกต่างกัน ในกลุ่มที่ได้รับอาหารเหลว และมีค่าที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสารที่ไม่มีพลังงาน ส่วนแลคเตทไม่มีความแตกต่างกันในกลุ่มที่ได้รับอาหารเหลว ส่วนกลุ่มที่ได้รับสารที่ไม่มีพลังงาน มีแนวโน้มของระดับแลคเตทที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ในระหว่างนาทีที่ 75 จากผลการวิจัยพบว่า การได้รับอาหารเหลวก่อนการแข่งขัน จะทำให้ระยะเวลาในการทำงานของร่างกายยาวนานขึ้น ซึ่งหมายความว่า นักกีฬามีความสามารถด้านความอดทนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับการได้รับสารที่ไม่มีพลังงาน

 dot
นานาสาระ
dot
bulletเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
bulletภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการฝึก
bulletเทคนิคคุมิเต้
bulletวิธีการผับชุด
dot
การฝึกซ้อมที่คิดส์ยิม
dot
bulletตารางการฝึกซ้อม
bulletวิธีการสมัคร
dot
My Karate
dot
bulletKata
bulletKihon
bulletMovement
bulletWarming Up
bulletStrengthing
dot
กฎ กติกา
dot
bulletประเภทต่อสู้ (Kumite)
bulletประเภทท่ารำ(Kata)
dot
กิจกรรมที่ผ่านมา
dot
bulletเข้าค่ายนครปฐม ปี 2549
bulletเข้าค่ายกาญจนบุรี ปี 2550
dot
Link เครือข่าย
dot
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมคาราเต้ โด
bulletMylife-Mykarate
bulletShotokan
bulletNinjutsu-thailand
bulletThaikarate-School
bulletThai Gojukai
bulletKarate hadyai
bulletthaikaratedo
bulletBangkokfight club
bulletGlobal Martialarts Center (GMAC)
dot
Karate Club in University
dot
bulletมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
bulletมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
bulletพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
bulletมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bulletม.นเรศวร
dot
Link ต่างประเทศ
dot
bulletWKF
bulletAKF
bulletJKF
bulletIKGA
bulletJKA
dot
แบบฟอร์สมาคมกีฬาจังหวัด
dot
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
bulletระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
Newsletter

dot
bulletFAQ (Frequently Asked Questions)
Copyright © 2010 All Rights Reserved.