ReadyPlanet.com


กรมพลศึกษา ผลิตสื่อออนไลน์การพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา


ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษามีนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ  สำหรับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานั้น กรมพลศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาของประเทศไทย ยังมีข้อจำกัดในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ฯที่มีจำนวนน้อยมากและ ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร จึงได้จัดทำสื่อด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนในรูปแบบคลิปวีดีโอ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.เครื่องพัฒนาประสิทธิภาพนักกีฬาพายเรือ 2.ชุดฝึกซ้อมมวยด้วยเป้าอิเล็กทรอนิกส์ 3.เครื่องวัดมุมข้อเข่าสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 4.เครื่องยิงลูกขนไก่ทดสอบสมรรถนะนักกีฬาแบดมินตัน และ 5.เครื่อง Core Coordination Board ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2556 นับได้ว่าเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีประสิทธิภาพและแพร่หลายต่อไป

สำหรับคลิปวีดีโอการพัฒนาเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาทั้ง 5 เรื่อง มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการทำงานและรายละเอียดของเครื่องมือ รวมถึงประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือฯต่อไป โดยมีภาพประกอบและการบรรยายถึงวิธีการใช้งาน ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมและ            ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมพลศึกษา (www.dpe.go.thผู้ตั้งกระทู้ pr :: วันที่ลงประกาศ 2014-08-21 15:27:27


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.